Posted in ,,Բլեյան,, կրթական ցանց, Նախագծեր, Ուսումնական ճամփորդություն

Ուսումնական Արագածոտն. Աղձք /Ամփոփում/

20181127_134105Ուսումնական Արագածոտն. Աղձք/նախագիծը/

Տեսաֆիլմեր- 7-4 դասարանի սովորողներ

Ուսումնական Արագածոտն. Աղձք

Սեբաստացիները Աղձքի միջնակարգ դպրոցում

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s