Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Առաջադրանք 6-րդ դասարան դեկտեմբերի 12-15-ը

2-12Պատմիր Խեթական պետության,  Միտանի պետության մասին:

Հիմնավոր Խեթական պետութունը հզորացման ժամանակաշրջանը:

Պատմիր փյունիկեցիների, նրանց ձեռքբերումների մասին/գրավոր/: Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք 6-րդ դասարան դեկտեմբերի 12-15-ը”