Posted in Անհատական աշխատաժամանակ

Դեկտեմբերի 24-28 աշխատաժամանակ

Աշխատանքների ուղղությունները

Հունվարյան օրացույց

Հաշվետվությունների հրապարակում

Միջավայրի խնամք, բույսերի ձմեռային ռեժիմի ապահովում Շարունակել կարդալ “Դեկտեմբերի 24-28 աշխատաժամանակ”