Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Առաջադրանք 8-րդ դասարան, դեկտեմբերի 10-15-ը

800px-Mohammad_Khan_Qajar
Աղա-Մահմեդ Խան Ղազար

Սահմանիր Ավանդական հասարակություն հասկացությունը, նրան առնչվող 10 հասկացություն: Ավանդականությունը Արևմուտք- Արևելք հակադրության մեջ:

Կազմել  նոր ժամանակների Օսմանյան  Թուրքիայի,  շահական Իրանի ժամանակագրությունը: Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք 8-րդ դասարան, դեկտեմբերի 10-15-ը”

Posted in Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

Առաջադրանք 7-րդ դասարան , դեկտեմբերի 10-15-ը

1280px-Mōko_Shūrai_Ekotoba_2
Հեծյալ սամուարայը ճակամարտում է Ճապոնիա ներխուժած մոնղոլների դեմ, մոտ. 1293 թթ.

Պատմել միջնադարյան Հնդկաստանի, Չինաստանի , Ճապոնիայի մասին:

Ներկայացնել միջնադարյան Հնդկաստանի, Չինաստանի, Ճապոնիայի մշակութային ձեռքբերումների, առանձնահատկությունների մասին: Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք 7-րդ դասարան , դեկտեմբերի 10-15-ը”