Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Առաջադրանք 6-րդ դասարան, դեկտեմբերի 7-13-ը

ՏիգրանՀայկազունիների նոր թագավորությունը Ք.Ա. 7-6-րդ դարերում

Կազմիր Ք.Ա. 7-4-րդ դարերի Հայաստանի կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը:/Հայոց պատմություն դասագիրք /էջ 60-63/

Հայ հին վիպաշխարհի նշված հատվածը կարդալուց հետո  քսան նախադասությամբ ամփոփիր Տիգրան Երվանդյանի կերպարը  : Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք 6-րդ դասարան, դեկտեմբերի 7-13-ը”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Առաջադրանք 8-րդ դասարան, դեկտեմբերի 7-14-ը

Zeytun_natives
Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբության ղեկավարները

Պատմիր հայ ազգային — հասարակական շարժումների մասին:

Համեմատիր հասարակական -քաղաքական հոսանքների հայացքները:

Ներկայացրու, վերլուծիր արևմտահայերի ազգային սահմանադրութան բովանդակությունը: Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք 8-րդ դասարան, դեկտեմբերի 7-14-ը”

Posted in Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

Առաջադրանք 7-րդ դասարան, դեկտեմբերի 7-13-ը

Justinian_mosaik_ravenna
Հուստինիանոս Ա-ն իր պալատականների հետ (խճանկար Ռավեննայի Սան-Վիտալե եկեղեցում)

Ներկայացրու VI դարում Հայաստանում տեղի ունեցող ժամանակագրությունը:

Վերլուծիր Հուստինիանոս Ա-ի վարած քաղաքականությունը Հայաստանի  և հայերի նկատմամբ: Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք 7-րդ դասարան, դեկտեմբերի 7-13-ը”