Posted in Առաջադրանքներ, 7-րդ դասարան, 2019-20թթ

Մայիսի 11-20-ը, առաջադրանք, 7-րդ դասարան

kili

Կիլիկյան հայկական թագավորություն

Կիլիկյան թագավորություն/ 1.տեսաֆիլմ/

Կիլիկյան թագավորություն/2. տեսաֆիլմ/

Լեռնային Կիլիկիա/3. տեսաֆիլմ/

Հայկական պետականությունը Կիլիկիայում/ տես՝/

Կիլիկյան Հայաստան: Հայերը Կիլիկիայում

 • Նկարագրել Կիլիկիայի աշխարհագրական դիրքը , բնակլիմայական պայմանների առավելությունները:
 • Բնութագրել 11-րդ դարի վերջին Կիլիկիայի բնակչության էթնիկ կազմը, քաղաքական իրադրությունը:
 • Ներկայացնել Ռուբինյան իշխանության կազմավորման , ընթացքը, արդյունքները:
 • Բնութագրել Ռուբինյան իշխաններ Թորոս Առաջինի, Լևոն Առաջինի, Թորոս Երկրորդի, Մլեհի քաղաքականությունը:

Կիլիկյան թագավորության հռչակումը: Լևոն  Մեծագործ

 • Լևոն Բ-ի հռչակումը «Հայոց թագավոր»
 • Նկարագրել քաղաքական իրադրությունը Մերձավոր արևելքում Լևոն Երկրորդի գահ բարձրանալու նախօրյակին
 • Բնութագրել Կիլիկյան հայոց թագավորության հռչակման պատմական նշանակությունը
 • Նկարագրել Լևոն Մեծագործի վարած քաղաքականությունը երկրի քաղաքական ռազմական, տնտեսական հզորությունը ամրապնդելու համար
 • Կիրակոս Գանձակեցու Լևոն Երկրորդի թագադրման  նկարագրությունը
 • «Հայոց ժառանգորդ Զաբել թագուհի»

Հեթումյան արքայատոհմի հաստատումը: Հեթում Առաջին: Թագավորության թուլացումն ու անկումը:

 •  Պատմել Հեթումյան արքայատոհմի հաստատման ընթացքի մասին:
 • Ներկայացնել 1254թ.-ի հայ-մոնղոլական դաշինքի դրական, բացասական կողմերը Կիլիկյան Հայաստանի տեսանկյունից:
 •  Պատմել Կիլիկյան թագավորության և Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության պայքարի ընթացքի մասին:
 • ՆերկայացրուԿիլիկյան Հայաստանում  Կաթոլիկ եկեղեցու և արևմտաեվրոպական ասպետների հետապնդած նպատակների մասին:
 •  Ներկայացնել Կիլիկյան Հայաստանի թուլացման անկման մի քանի պատճառները, հիմնավորել:

Կիլիկյան մանրանկարչություն, Թորոս Ռոսլին, Սարգիս Պիծակ

Տեսաֆիլմերից մեկը դիտելուց հետո ամփոփել 20 նախադասությամբ:

Հայոց Կիլիկյան թագավորություն/ Մաս 1/,

Հայոց Կիլիկյան թագավորություն/ Մաս 2/

Կիլիկյան թագավորություն 

 

 

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s