Posted in Նախագծեր, Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, 2019-2020թթ, Առաջադրանքներ, 7-րդ դասարան, 2019-20թթ

Մայիսի 11-20, նախագիծ, 7-րդ, 8-րդ դասարաններ

IMG-501d2a8e15f50c6cd2278e63605736a5-V
Լուսանկարը՝ Դավիթ Գրիգորյանի

Սիրելի սովորողներ, ներկայացնում եմ այս ամսվա նախագծերը: Շարունակել կարդալ “Մայիսի 11-20, նախագիծ, 7-րդ, 8-րդ դասարաններ”