Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք 8-րդ դասարան, դաս 13

74575ac62762d245d006c4ed5d2b9ff2
Սուն Յաթ Սենի դամբարանը

Ճապոնիայի, Չինաստանի արդիականացման գործընթացը

Համեմատել Մուցուխիտոյին և Սուն Յաթ Սենին. որպես անհատ, իրենց գործունեությունը, բնութագրել ժամանակաշրջանը/ գրել հետազոտական աշխատանք՝ օգտագործելով օտարալեզու աղբյուրները/ Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք 8-րդ դասարան, դաս 13”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք 8-րդ դասարան, դաս 12

800px-Flickr_-_…trialsanderrors_-_Yeni_Cami_and_Eminönü_bazaar,_Constantinople,_Turkey,_ca._1895Օսմանյան կայսրության և Իրանի արդիականացման փորձերը

Ներկայացնել Օսմանյան կայսրությունում   18-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև 20-րդ դարի սկզբում տեղի ունեցող իրադարձությունների ժամանակագրությունը, ամփոփել տեղի ունեցած փոփոխությունները 10 նախադասությամբ:/Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 49-51,էջ 119-122/: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք 8-րդ դասարան, դաս 12”

Posted in Նախագծեր, Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան, Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան, Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Նախագիծ.«Մի լուսանկարի պատմություն»-անհայտ պատմությունների բացահայտում

cottonharvest

«Մի լուսանկարի պատմություն»-անհայտ պատմությունների բացահայտում/վերջին 100տարվա պատմության ուսումնասիրում/ Շարունակել կարդալ “Նախագիծ.«Մի լուսանկարի պատմություն»-անհայտ պատմությունների բացահայտում”

Posted in Նախագծեր, Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան, Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան, Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Նախագծային ապրիլ/ապրիլի 1-5-ը/

captionՆախագիծ

1.Ներկայացնել անհատական նախագծերը/8-րդ, 7-րդ, 6-րդ դասարաններ/:

2.Նախագիծ 8-րդ, 7-րդ դասարանցիների համար Շարունակել կարդալ “Նախագծային ապրիլ/ապրիլի 1-5-ը/”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք 8-րդ դասարան, դաս 11

Balkan_topo_enԱզգային պետությունների առաջացումը  Բալկանյան թերակղզում

Ընտրել Բալկանյան թերակղզում գտնվող որևէ պետություն, նկարագրել առաջացման գործընթացը նոր դարերում, համադրել  արդի, գործող պետության հետ: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք 8-րդ դասարան, դաս 11”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք , 8-րդ դասարան, դաս 10

Marseille. First Meeting Between Garibaldi And Mazzini In 1833
Առաջին հանդիպումը Գարիբալդիի և Մացցինիի միջև

Գերմանիայի և Իտալիայի վերամիավորումները

Նկարագրել , համեմատել Գերմանիայի, Իտալիայի միավորման գործընթացներն ու արդյունքները։

Համեմատել  Օ․ Բիսմարկի և Ջ․ Գարիբալդիի գործունեությունները։ Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք , 8-րդ դասարան, դաս 10”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 9

images
Կ.Մարքսի զրույցը բանվորների հետ

Զանգվածային հասարակական շարժումները

Տալ «ժողովրդավարություն » հասկացության բացատրությունը: Ժողովրդավարության դերը 19-րդ դարի երկրորդ կեսից 20-րդ դարի սկզբին եվրոպական հասարակությունում:

Արհմիությունների կազմավորման պատմությունը Եվրոպայում, Հայաստանում, նրանց դերը 19-րդ դարի երկրորդ կեսից  20-րդ դարի սկզբին և ժամանակակից աշխարհում:

Պատմել բանվոր դասակարգի, նրանց պայքարի արդյունքների մասին արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլում: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 9”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 8

1024px-Declaration_of_Independence_(1819),_by_John_Trumbull
Ջոն Թրամբալ«Անկախության հռչակագիր»1817 թվական

Քաղաքական կյանքի զարգացումը Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում:

Տալ «քաղաքացիական հասարակություն», «կուսակցություն»«ընդհանուր ընտրական համակարգ» հասկացությունների բացատրությունը:

Համեմատել պահպանողականների և ազատականների հիմնական գաղափարները: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 8”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 7

1-49Արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլը:

Թվարկիր արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլում  ընդհանուր ձեռքբերումները, նվաճումները:

Հիմնավորիր աշխարհի անհավասարաչափ զարգացման պատճառները: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 7”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 6-րդ

big_1403163528_1089448
Պողոս Նուբար փաշա

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ

Պատմել  երիտթուրքերի, որդեգրած  ծրագրերի  մասին /հեղաշրջումից առաջ և հետո/:

Ներկայացրու Հայկական Հարցը 1912-1914թթ.

  • Պողոս Նուբար փաշա և Ազգային պատվիրակություն
  • Անդրեյ Մանդելշտամը և նրա  հայակական բարենորոգումների նախագիծը
  • 1914թ. հունվարի 26-ի ռուս-թուրքական համաձայնագիրը
  • 1914թ.-ի բարենորոգումների չիրականացման պատճառները

Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 6-րդ”