Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 6-րդ դասարան, դաս 8

18924Հունաստանը Ք․ա․ 5-րդ դարում

Հույն-պարսկական պատերազմները

Պատմել հույն-պարսկական պատերազմների ընթացքների, արդյունքների մասին։

Նկարագրել, գնահատել Պերիկլեսի գործունեությունը: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 6-րդ դասարան, դաս 8”

Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 6-րդ դասարան,դաս 7

Հին Սպարտան և Աթենքը

greek-phalanxՔարտեզի  միջոցով գտնել Սպարտայի, Աթենքի աշխարհագրական դիրքը:

Ներկայացնել Սպարտայում հասարակական դասերը, նրանց իրավունքները:

Պատմել Սպարտայի պետական կառավարման մասին: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 6-րդ դասարան,դաս 7”

Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք ,6-րդ դասարան, դաս 7

greek-phalanxՀին Սպարտան և Աթենքը

Քարտեզի միջոցով ներկայացնել Սպարտայի աշխարհագրական դիրքը:

Ներկայացնել Սպարտայում հասարակական դասերը, իրենց իրավունքները :

Պատմել սպարտայի կառավարման համակարգի մասին: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք ,6-րդ դասարան, դաս 7”

Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 6-րդ դասարան, դաս 6

Տիգրան_Մեծ_և_Միհրդատ_Եվպատոր
Տիգրան Մեծ և Միհրդատ Եվպատոր

Հայաստանը Հռոմի դեմ պատերազմի տարիներին

Ներկայացրու հռոմեա-հայկական պատերազմի նախադրյալները:

Համեմատել Տիգրանակերտի և Արածանիի ճակատամարտերը:

Արտաշատի պայմանագրի նշանակությունը: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 6-րդ դասարան, դաս 6”

Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 6-րդ դասարան, դաս 5

Location_of_Tigranocerta_within_the_Kingdom_Armenia-hyՀայկական աշխարհակալության ընդլայնումը

Քարտեզում գտիր, նշիր Տիգրան Մեծի  նվաճված տարածքները:

Տիգրան Մեծի վարած քաղաքականությունը նվաճված քաղաքների նկատմամբ:

Հիմնավորիր նոր մայրաքաղաքի ստեղծման անհրաժեշտությունը: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 6-րդ դասարան, դաս 5”

Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան .առաջադրանք 6-րդ դասարան, դաս 4

Statue_Tigranes_the_Great_01
Տիգրան Մեծի հուշարձան (Երևան, ՀՀ նախագահի նստավայր)

Տիգրան Երկրորդ Մեծի տերության ստեղծումը:

Ներկայացնել Տիգրան Մեծի ռազմաքաղաքական քայլերը:

Գրավոր ներկայացնել նվաճված տարածքների ժամանակագրությունը: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան .առաջադրանք 6-րդ դասարան, դաս 4”

Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք 6-րդ դասարան, դաս 3

320px-Տիգրան_Մեծ_Statue_of_Tigranes_the_Great_in_Yerevan
Տիգրան Մեծի արձանը Երևանում

Տիգրան Երկրորդի գահակալումը:Մեծ Հայքի ամբողջականության վերականգնումը:

Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք 6-րդ դասարան, դաս 2

220px-Mykonos_vase
Տրոյական ձիու ամենավաղ պատկերը շուրջ մ.թ.ա. 670 թ. թվագրվող հունական սափորի վրա

1.Պատմել արխաիկ դարաշրջանի Հունաստանի մասին:

2.Տալ հետևյալ բառերի բացատրությունը. արխաիկ, պոլիս, դեմոս, պարտային ստրուկ, էվպատրիդներ, օլիգարխիա, դեմոկրատիա, տիրան, տիրանիա, գաղութ/Կազմել փոքրիկ խաչբառ/: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք 6-րդ դասարան, դաս 2”

Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Երրորդ ուսշրջան, առաջադրանք 6-րդ դասարան, դաս 1

7177037Արտաշեսյան արքայատոհմ/մ.թ.ա.189-մ.թ.1թթ./

1.Փորձիր սահմանել զինանշան բառի հասկացությունը:

  • պատկերիր քո պատկերացրած Արտաշեսյանների զինանշանը
  • գտիր իրական զինանշանը, տուր բացատրությւոնը,ապացուցիր, որ դա հենց Արտաշեսյաններին է պատկանում:

Շարունակել կարդալ “Երրորդ ուսշրջան, առաջադրանք 6-րդ դասարան, դաս 1”

Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Առաջադրանք 6-րդ դասարան, Հայոց պատմություն, հունվարի 13-27-ը

28889Գրավոր ներկայացրու Ք.ա. 6-2-րդ դարերում Հայաստանում նշանակալից իրադարձությունները,  ժամանակագրությունը:

Վերլուծել  Բեհիսթունյան արձանագրությունը:

Գրավոր ներկայացնել տաս նոր հասկացություններ, փորձել տալ դրանց բացատրությունը: Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք 6-րդ դասարան, Հայոց պատմություն, հունվարի 13-27-ը”