Posted in Առաջադրանք 6-րդ դասարան 2021-22, Առաջադրանք 7-րդ դասարան, 2021-22թթ

Ամառային ճամբար, օր երկրորդ

Օրակարգ

Նախագիծ- Օրակարգի ծանոթացում, քննարկում
Նախագիծ-Հարսանեկան ավանդույթների ուսումնասիրություն
Ընտրութ
Ընտրութ
Նախագիծ-Ինտելեկտուալ խաղ
Սովորող․նախագիծ
 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s