Posted in Նախագծեր, Առաջադրանք 6-րդ դասարան 2021-22, Առաջադրանք 7-րդ դասարան, 2021-22թթ

Ուսումնական երրորդ շրջանի նախագծեր

Նախագծեր

Ուսումնական ճամփորդություններ

Մեկօրյա ուսումնական ճամփորդություն դեպի Մատենադարան, փետրվարի10

Եռօրյա ուսումնական ճամփորդություն դեպի Գյումրի, փետրվարի 18-20

Մեկօրյա ուսումնական ճամփորդություն դեպի ……., փետրվարի 26

Նախագծեր

Անհատական նախագծեր

Այլընտրանքային պատմություն-«Հանճարեղության առեղծվածները»

Թարգմանություններ

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s