Posted in Նախագծեր, Առաջադրանք 6-րդ դասարան 2021-22, Առաջադրանք 7-րդ դասարան, 2021-22թթ

Հունվարյան ճամբար, երրորդ շաբաթ, օր երկրորդ, հունվարի 25

Օրակարգ

Դասացուցակ

Նախագիծ/Նախագծերի ամփոփում/

Նախագիծ/Քննարկում/

Ընտրություն

Ընտրություն

Նախագիծ/Անիմացիա, Անդրանիկ Փարդյան/

Ճամբ.ամփոփում

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s