Posted in Հետաքրքիր է իմանալ..., Նախագծեր, Առաջադրանք 6-րդ դասարան 2021-22

Հետաքրքիր է իմանալ….(պատմական ամսագիր

Բոլոր ժամանականերում կամրջաշինությունը նեղ կապվում է հասարակության զարգացման պատմության հետ և արտացոլում է տվյալ ժամանակաշրջանի տեխնիկայի մակարդակը, տնտեսական հարաբերությունները , մարդկանց գեղագիտական հայացքները: Հնագույն շրջանի կամուրջներն ընկալվում են որպես թանգարանային նմուշներ, քաղաքակրթության զարգացման վկաներն են:

Շարունակել կարդալ “Հետաքրքիր է իմանալ….(պատմական ամսագիր”