Posted in Առաջադրանք 6-րդ դասարան 2021-22

Առաջադրանք, 6-րդ դասարան, նոյեմբերի 23-28-ը

Առաջադրանք 1

  Գրել փոքրիկ ստեղծագործական շարադրություն «Իմ մեկ օրը ………….  օրոք» թեմայով/ինքներդ եք որոշում որ արքայի օրոք եք ուզում ապրել/ :

Կատարել փոքրիկ ուսումնասիրություն այս թեմաների շուրջ/ Աղբյուրները ինքներդ եք փնտրում, վերջում անպայման նշում:

«Էրեբունի քաղաքի վաղեմի պատմությունը»

Վանի թագավորության  պետական կրոնը

Լրացուցիչ

Վանի թագավորության հնագույն քաղաքները/քարտեզում փորձել գտնել , նշել այդ քաղաքները/:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s