Posted in Անհատական աշխատաժամանակ

Անհատական աշխատաժամանակ

Նոյեմբերի 1-7-ը

Նոյեմբերի 1-

Էլ.փոստի ստուգում, նամակների պատասխանում

Սովորողների բլոգների ստուգում/հոկտեմբեր ամսվա գնահատում/

Նախագծային աշխատանքների ստուգում

Նոյեմբերի 2

Օրվա պլանավորում

Կայքի նյութերի ծանոթացում

Սովորողների բլոգների ստուգում/հոկտեմբեր ամսվա գնահատում/

Նախագծային աշխատանքների ստուգում

Նոյեմբերի 3

Կայքի նյութերի ծանոթացում,

Միդդլ նյութերի պատրաստում

Հասարակագետների առցանց հանդիպում

Սովորողների բլոգների ստուգու/հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում/

Նոյեմբերի 4

Կայքի նյութերի ծանոթացում

Սովորողների նախագծային աշխատանքների ստուգում

Էլ.փոստի ստուգում, նամակների պատասխանում

Նոյեմբերի 5

  •  

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s