Posted in Վերապատրաստում

Վերապատրաստում. «Մասնագիտական զարգացում․առարկայական բաղադրիչ»

Պարապմունք 12, 13, 14

Հոկտեմբերի 8․պարապմունք 12 /համակցված՝ հեռավար/
15:00-17։00՝ մասնագիտական զարգացում․առարկայական բաղադրիչ
Պատմությունհասարակագիտություն
Թեմա 5․ Առարկայական նախագիծ
Պարապմունք 5․ 
Փորձի յուրացում կենդանի միջավայրում
-Մասնակցել ուսումնական պարապմունքներին, գրառել, մեկնաբանել տեսածը  
Պարապմունք 6․ Նախագծերի տեսակները 
Առաջադրանք՝
«Դպիր» մանկավարժական ամսագրում որոնել, գտնել մշակումներ, հոդվածներ թվարկված նախագծերի օրինակների մասին: Հրապարկել դրանք բլոգում

Պարապմունք 7․ Նախագծերի տեսակները 
Առաջադրանք՝
-Բլոգում գրավոր համառոտ ներկայացնել թվարկված նախագծերի 
տեակների առանձնահատկությունները 

Իրականացվող նախագծերն ունեն հետևյալ  տիպաբանական հատկանիշները`

  • ըստ սովորողների գերակշռող գործունեության (առարկայորեն կողմնորոշված, հետազոտական, ստեղծագործական, տեղեկատվական, դերային),
  • ըստ բովանդակության (միջառարկայական և մոնոնախագծեր),
  • ըստ հարաբերությունների բնույթի (ներդասարանային, միջդասարանային, տարածաշրջանային, համապետական, միջազգային),
  • ըստ տևողության (մինինախագծեր` մինչև մեկ շաբաթ, կարճաժամկետ` մինչև մեկ ամիս, միջնաժամկետ` մինչև վեց ամիս, երկարաժամկետ` կես տարուց ավելի),
  • ըստ մասնակիցների թվի (անհատական, խմբային, միջխմբային):

Հոկտեմբերի 11․պարապմունք 13 /համակցված՝ հեռավար/
15:00-17։00՝ մասնագիտական զարգացում․առարկայական բաղադրիչ
Պատմությունհասարակագիտություն
Թեմա 5․ Առարկայական նախագիծ
Պարապմունք 8-13․
Առարկայական նախագծերի կազմում 
Առաջադրանք՝
-2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ կարճատև նախագիծ և հրապարակել բլոգում, ներկայացնել, քննարկել —
«Գրքի տրանսֆորմացիայի պատմությունը» նախագիծ


-2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ երկարատև նախագիծն հրապարակել բլոգում, ներկայացնել, քննարկելՀետաքրքիր է իմանակ….պատմական ամսագիր
-2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ համագործակցային նախագիծ, հրապարակել բլոգում, ներկայացնել, քննարկելՀեծանվաերթ-Դեպի Զվարթնոց
-2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ սովորող- սովորեցնող նախագիծ, հրապարակել բլոգում, ներկայացնել, քննարկել-
Պատմական անիմացիոն մուլտֆիլմերի ստեղծում:«Սովորող-սովորեցնող»-Անդրանիկ Փարադյան/7-րդ դասարան/, նաև «Սովորող սովորեցնող» նախագծի հեղինակները սովորողներն են:


-2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ շուրջտարյա նախագիծ, հրապարակել բլոգում, ներկայացնել, քննարկել-Ուսումնական ճամփորդությունները շուրջտարյա, օրինակ՝
Մշակութային Գյումրի. եռօրյա ճամբար,  Հայաստանում ազգային փոքրամասնության ուսումնասիրություն


-2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ ընտանեկան նախագիծ, հրապարակել բլոգում, ներկայացնել, քննարկել-Վարպետության դասն անցկացնում է ընտանեկան դպրոցի ուսուցիչ, լուսանկարիչ Հասմիկ Վարդանյանըլ ,
Մեր տոնը բարձունքին/ընտանեկան նախագիծ/

Հոկտեմբերի 13․պարապմունք 14 /համակցված՝ հեռավար/
15:00-17։00՝ մասնագիտական զարգացում․առարկայական բաղադրիչ
Պատմությունհասարակագիտություն
Թեմա 5․ Առարկայական նախագիծ
Պարապմունք 14-16․ 
Առարկայական նախագծերի իրականացում՝ պլանավորումից արդյունքների ներկայացում, ամփոփում, նախագծի արդյունքների գնահատում
Առաջադրանք՝
-Կազմած նախագծերից առնվազն երկու նախագիծ իրականացնել սովորողների հետ, արդյունքները հրապարակել բլոգում
-Բլոգում ամփոփել իրականացված նախագծերը. Ակնկալվող արդյունք, հաջողություններ, բացթողումներ, դժվարություններ, զարգացում

Ներկայացնում եմ՝  Եռօրյա ճամփորդություն դեպի Լոռի

Հայաստանում ազգային փոքրամասնության ուսումնասիրություն

Հանդիպում Գառնիկ Գևորգյանի հետ.«Ծնողը կրթական գործի կազմակերպիչ»

Կարծում եմ այս նախագծերը տարաբնույթ են, հետաքրքիր իր տեսակի մեջ:

Ներկայացնում եմ իմ բլոգի «Նախագծեր » բաժինը:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s