Posted in Վերապատրաստում

Վերապատրաստում.ՏՀՏ

Առցանց ուսումնական նյութեր, անհրաժեշտ ծրագրեր

Բլոգային աշխատանք․

  • Տեքստային խմբագրիչներից որևէ մեկով տեքստի մշակում։
  • Պատկերների խմբագրիչներից որևէ մեկով պատկերի մշակում
  • Տեսանյութի խմբագրիչներից որևէ մեկով տեսանյութի մշակում
  • Ձայնանյութի խմբագրիչներից որևէ մեկով ձայնի մշակում

1.Տեքստային խմբագրիչներիչ Google Docs
2.Պատկերների խմբագրիչ

3.Տեսանյութի խմբագրում  Clideo ծրագրով :

4.Ձայնանյութի խմբագրում

Audiojoiner

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s