Posted in Նախագծեր, Առաջադրանք 6-րդ դասարան, 2020-21թթ, Առաջադրանք 8-րդ դասարան, 2020-21թթ

Հանդիպում Գառնիկ Գևորգյանի հետ.«Ծնողը կրթական գործի կազմակերպիչ»

Հանդիպման օրը, ժամը՝ մայիսի 13-ին, ժամը 10.00

Վայրը՝ Փոքր դահլիճ

Շարունակել կարդալ “Հանդիպում Գառնիկ Գևորգյանի հետ.«Ծնողը կրթական գործի կազմակերպիչ»”