Posted in Առաջադրանք 6-րդ դասարան, 2020-21թթ

Սեպտեմբերի 28-հոկտեմբերի 2-ը, առաջադրանք 3, 6-րդ դասարան

Դասարանական

Հայաստանի պատմավարչական բաժանումը

.Առաջին, երկրորդ քարտեզներից օգտվելով ՝ երրորդ քարտեզում գտիր և նշիր 15 նահանգները:1280px-Armenia_According_to_the_Ashkharhatsuyts Արցախ,_Մեծ_Հայք753552

Տանը

Փորձիր մեկ էջի սահմանում ներկայացնել հայ ժողովրդի ծագման հետ կապված ավանդությունները:

Օժանդակ աղբյուր այս թեմայի շրջանակում:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s