Posted in Առաջադրանք 8-րդ դասարան, 2020-21թթ

Սեպտեմբերի 14-20, առաջադրանք 1, 8-րդ դասարան, 2020-21թթ.

Առարկայական ծրագիր , 8-րդ դասարան

Նախագիծ

Առաջադրանք 1

Ներկայացնել միջնադարյան կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը:

Միջնադարյան 10 նոր հասկացությունների սահմանում:

Ներկայացնել, բնութագրել միջնադարյան արքաներից:

Ներկայացնել միջնադարյան մշակութային ներկայացուցիչներից մեկին, ճարտարապետական կոթողներից որևիցե մեկի մասին:

Ներկայացնել միջնադարում մարդկային ձեռքբերումները:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s