Posted in Առարկայական ծրագիր

Պատմություն.6-րդ դասարան, առարկայական ծրագիր, 2020-2021 ուս.տարի

Պատմություն.առարկայական ծրագիր

Ժամաքանակը՝ շաբաթական 2 ժամ Շարունակել կարդալ “Պատմություն.6-րդ դասարան, առարկայական ծրագիր, 2020-2021 ուս.տարի”