Posted in Անհատական աշխատաժամանակ

Անհատական աշխատաժամանակ օգոստոսի 19-21-ը, 24-28-ը

09:30-12:00` աշխատանք բակում, դասասենյակում

12:00-12:30` ընդմիջում

 12:30-15:00` աշխատանք նախագծերի և առարկայական ծրագրերի վրա

15:00-16:00` մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր ժողով

20.08.2020

09:00-11:00` բակային աշխատանք

11:00-12:00` դասասենյակի մաքրում

12:00-12:30` ընդմիջում 

12:30-15:00` աշխատանք նախագծերի և առարկայական ծրագրերի վրա

15:00` մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր ժողով 

21.08.20

09:00-11:00` բակային աշխատանք

11:00-12:00` շրջայց կրթահամալիրի տնօրենի հետ

12:00-12:30` ընդմիջում 

12:30-15:00` աշխատանք նախագծերի և առարկայական ծրագրերի վրա

15:00` մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր ժողով 

24.08.20

09:30-12:00` աշխատանք բակում, դասասենյակում

12:00-12:30` ընդմիջում

 12:30-15:00` քննարկում ենք հայրենագիտություն դասընթացի ծրագրերը

15:00-16:00` մանկավարժական խորհրդի առցանց քննարկում