Posted in Հետաքրքիր է իմանալ..., Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, 2019-2020թթ, Առաջադրանքներ, 7-րդ դասարան, 2019-20թթ

Պատմական թարգմանական ամսագիր «Հետաքրքիր է իմանալ….»

91auAuDauUL._AC_SL1500_Պատմական թարգմանական ամսագիր #1-խմբագիր 7-5 դասարանի սովորող Մարկ Հովհաննիսյան

Պրեզենտացիա

Տեսաուղերձ՝ Մարկ Հովհաննիսյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s