Posted in Հետաքրքիր է իմանալ..., Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, 2019-2020թթ, Առաջադրանքներ, 7-րդ դասարան, 2019-20թթ

Պատմական թարգմանական ամսագիր «Հետաքրքիր է իմանալ….»

91auAuDauUL._AC_SL1500_Պատմական թարգմանական ամսագիր #1— Առաջին խմբագիր 7-5 դասարանի սովորող Մարկ Հովհաննիսյան Շարունակել կարդալ “Պատմական թարգմանական ամսագիր «Հետաքրքիր է իմանալ….»”