Posted in Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, 2019-2020թթ, Առաջադրանքներ, 7-րդ դասարան, 2019-20թթ

Ուսումնական ամառ

IMG_20190625_130933Պատմական թարգմանական ամսագիր անընդհատ թարմացում

Этническая психология գրքի թարգմանություն/ թարգմանություն-շարունակելի/

Պատմական խաղերի ստեղծում

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s