Posted in Նախագծեր, Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, 2019-2020թթ, Առաջադրանքներ, 7-րդ դասարան, 2019-20թթ

Հունիսյան նախագիծ,«Քանդակագործն ու իր խոսուն քանդակը», նախագիծ

04Նախագծի անվանումը- «Քանդակագործն ու իր խոսուն քանդակը»

Շարունակել կարդալ “Հունիսյան նախագիծ,«Քանդակագործն ու իր խոսուն քանդակը», նախագիծ”