Posted in Նախագծեր, Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, 2019-2020թթ, Առաջադրանքներ, 7-րդ դասարան, 2019-20թթ

Պատմական խաղերի ստեղծում/Ամփոփում/

72604738_2682694931774674_3478114501130190848_nՏարատեսակ պատմական խաղերի ստեղծում LearningApps.org,  Quizzis.com, Kahoot ծրագրերով:

Դավիթ Եփրոմյան, 7-6 դասարան

Տիգրան Գրիգորյան, 7-5 դասարան

Մարկ Հովհաննիսյան, 7-5 դասարան

Մերի Երեմյան, 8-5 դասարան

Վահե Մուսայելյան, 8-4 դասարան

Քնարիկ Հայրապետյան, 8-7 դասարան

Լիլիթ Մինասյան, 8-րդ դասարան

Գոռ Մնացականյան, 7-րդ դասարան

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s