Posted in Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, 2019-2020թթ

Սեպտեմբերի 9-15, առաջադրանք 8-րդ դասարանի համար

Անգեղակոթի_ժողովը
Անգեղակոթի ժողովը

Ծանոթացում 2019-2020թթ առարկայական ծրագրի հետ

Առաջադրանք 1.Ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը: Շարունակել կարդալ “Սեպտեմբերի 9-15, առաջադրանք 8-րդ դասարանի համար”