Posted in 2019-2020թթ.առարկայական ծրագիր

2019-2020թթ. առարկայական ծրագիր

20181019_161833«Պատմություն» առարկայի ծրագիր (6-րդ, 7-րդ,8-րդ դասարաններ)

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը իրականացնում է պետական այլընտրանքային կրթական մի ծրագիրը, որտեղ մեդիամիջոցներն ու համացանցըը, համակարգչային, թվային այլ միջոցները ուսուցվում և գործածվում են   ամենօրյա պարապմունքների ընթացքում:

«Պատմություն» առարկայի  ծրագրի մշակման համար հիմք են ծառայել ՀՀ «Կրթության մասին» օենքը, «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը, հանրակրթության պետական կրթակարգը, միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչը և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող ՀՀ ԿԳՆ փորձարարական և այլընտանքային ծրագիրը:

6-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկան ընդգրկում է հայոց և համաշխարհային պատմության հնագույն և հին շրջանները՝ հասնելով մինչև միջնադար:

7-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկան ընդգրկում է հայոց և համաշխարհային պատմության միջնադարը:

8-րդ դասարանի « Պատմություն» առարկան ընդգրկում է Հայաստանի և հայ ժողովրդի, ինչպես նաև համաշխարհային  պատմության նոր փուլը՝ 17-րդ դարի կեսերից մինչև 1918 թվականը:

Ժամաքանակը՝ շաբաթական 2 ժամ, տարեկան 34 ժամ:
Ուսուցումը կազմակերպվում է թվային միջոցների կիրառմամբ, ուսումնական և անհատական նախագծերով: Սովորողները դպրոց են գալիս անձնական նեթբուք- նոթբուքերով:

«Պատմություն» առարկայի դասավանդման  նպատակը ազգային ինքնագիտակցություն , պատասխանատվություն , պատմական կրադարձությունների պատճառահետևանքային կապերի բացահայտում, պատմական օրինաչափությունների ուսումնասիրություն, անցյալի նկատմամբ հետազոտական-ստեղծագործական մոտեցում ունեցող քաղաքացու ձևավորումն է:

Հիմնական խնդիրներն են՝

 • սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացման համար պայմանների ապահովում
 • սովորողների ստեղծագործական մտածողության զարգացում
 • սովորողների քննադատական մտածողության զարգացում
 • անհատական, խմբային աշխատանքների կազմակերպում
 • սովորողների համագործակցային կարողությունների ձեռքբերում
 • իմացածը ամբողջացնելու, սովորածը կիրառելու հմտություն
 • ինքնակրթության միջավայրի ստեղծում
 • համեմատելու, համադրելու, գնահատելու կարողության
 • նախագծային աշխատանքների հետևողական կատարելու կարողություն
 • համացանցային տեղեկատվական դաշտում կողմնորոշվելու  կարողություն
 • տեղեկատվական աբյուրներից օգտվելու հմտության զարգացում
Ուսուցման կազմակերպումը
 • Ուսումնական պարապմունքի ծրագիրը հրապարակվում է մինչև պարապմունքը սկսելը: Ուսուցումն իրականացվում է նաև կրթահամալիրի ուսումնական օրացուցից բխող ուսումնական նախագծերի միջոցով : Սովորողները կարող են հանդես գալ անհատական նախագծերով:
 • Ուսուցումն իրականացվում է թվային միջոցների կիրառմամբ: Ուսումնական գործունեության ընթացքում սովորողների խումբն դասավանդողի հետ ստեղծում է ուսումնական նյութեր, տեսանյութեր և այլն:
 • Բանավոր աշխատանքները, քննարկումները նպաստում են,որ սովորողը կարողանա անկաշկանդ միտք ձևակերպել, խոսել:
 • Խրախուսվում է սովորողի ինքնուրույնությունը, երբ սովորողն ինքն է առաջարկում  հետաքրքիր նախագիծ կամ ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք է կատարում:
 • Սովորողը կատարում է ուսումնական աշխատանք , որի հիմնական նպատակը սովորողի ինքնարտահայտման կարողության ձևավորումն է: Սովորողը արտահայտվում է, վերլուծում է, գրավոր մեկնաբանում է, ներկայացնում է իր մտքերը, գաղափարները, թարգմանությունները, որոնք տեսանելի են դառնում անձնական բլոգում կամ mskh.am կայքում: Սովորողը մեդիահմտությունների կիրառման միջոցով իր խոսքը, վերլուծությունները, հետազոտական աշխատանքները հրապարակում, հանրայնացնում է:
 • Ուսումնական աշխատանքը կազմակերպելիս դասավանդողն օգտագործում  տարբեր ուսումնական կայքեր, անձնական բլոգ, էլեկտրոնային գրադարաններ, համացանցային այլ ռեսուրսներ, տեսանյութեր և այլն:
 • Ուսումնական նյութեր ընտրելիս և հանձանարելիս ուսուցիչը հաշվի է առնում նաև սովորողի ընդունակությունները և նախասիրությունները:
 • կազմակերպվում է նաև հեռավար ուսուցում
Ուսումնական միջավայր
Ուսումնական միջավայրը այս դեպքում միայն դասարանը չէ ՝ համապատասխան մեդիամիջոցներով, այլ նաև դպրոցի բակը, թանգարանը, քաղաքը, փողոցը, մոտակա այգին,հայրենագիտական ճամփորդությունները, տեսարժան վայրը, սովորողի անձնական բլոգը, կրթահամալիրի կայքը, ենթակայքը և այլն: Առարկայի դասավանդման մեջ կիրառում ենք մի շարք մոնտաժային և ուսումնական ծրագրեր:  Սովորողը պետք է արդեն իսկ տիրապետի մի շարք համակարգչային ծրագրերի և տարվա ընթացքում սովորի նորերը՝ կիրառելով դասապրոցեսում:
Ուսումնական գործունեության ձևեր
թարգմանություններ
ֆիլմերի, կայքի նյութերի ստեղծում, դիտում, քննարկում
ռադիոաշխատանք, հարցազրույցներ տարբեր թեմաներով
բանավեճերի կազմակերպում
առցանց դասեր և քննարկումներ
անհատական և խմբային նախագծեր

Բլոգավարություն

Սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ

6-րդ,7-րդ, 8-րդ դասարանի սովորողը պետք է ունենան բլոգ և հաճախակի նյութեր տեղադրի:

Բլոգում պետք է տեսանելի լինեն հետևյալ կետերը՝

 • սովորողի կողմից կատարված առաջադրանքները
 • սովորողի պատրաստած նյութերը՝ ֆիլմեր, հարցազրույցներ, թարգմանություններ, վերլուծություններ,հետազոտական աշխատանքներ
 • անհատական նախագծերի արդյունքները:

Սովորողը բլոգում պետք է հնարավորինս  պահպանի հեղինակային իրավունքի նորմերը:

Գնահատում

Սովորողի ուսումնական աշխատանքի գնահատումը կատարվում է ըստ հեղինակային կրթական ծրագրի չափորոշչով որոշված  գնահատման կարգի,  10 միավորանոց համակարգի:Սովորողը ցանկության և հնարավորության դեպքում կարող է գնահատականը փոխել:  Սովորողի գնահատականը պատմությունից արտացոլում է նրա և՛ բանավոր խոսքը, և՛հետազոտական աշխատանքները,  և՛ բլոգային աշխատանքը:

Դասավանդողըը գնահատում է սովորողի աշխատանքը նախատեսված առաջադրանքի կատարմանը սովորողի մասնակցության աստիճանով:  Բացակայած սովորողը առաջադրանքը կատարում է էլեկտրոնային տարբերակով:

Գնահատում (10 բալանոց համակարգով)

 1. Պարտադիր դասարանական աշխատանք – 2-6 բալ
 2. Կամավոր տնային աշխատանք – 1-3 բալ
 3. Նախագծային աշխատանք – 1-3 բալ
 4. Հետազոտական աշխատանք – 2-4 բալ
 5. Սովորողի ուսումնական գործունեության ամփոփման կարգ

 

Ուսումնական օրացույց

Նախագծեր

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s