Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 6-րդ դասարան, դաս 10

աՄեծ  Հայքի թագավորությունն Արտավազդ 2-րդի օրոք:Արտաշեսյան վերջին գահակալները:

Համեմատել Արտավազդ Բ-ի և Արտաշես Բ-ի գործունեությունը.

  • կառավարման թվականները
  • ներքին քաղաքականությունը
  • արտաքին քաղաքականությունը
  • ժամանակագրությունը

Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 6-րդ դասարան, դաս 10”