Posted in Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 7-րդ դասարան, դաս 11

01Հայ ժողովրդի պայքարն հայ նվաճողների դեմ: Զաքարյաններ:

Պատմեք քոչվորների դեմ հայ ժողովրդի մղած պայքարի մասին:

Թվարկեք հայկական պետության վերականգնման փորձերի ձախողման պատճառները: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 7-րդ դասարան, դաս 11”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք 8-րդ դասարան, դաս 12

800px-Flickr_-_…trialsanderrors_-_Yeni_Cami_and_Eminönü_bazaar,_Constantinople,_Turkey,_ca._1895Օսմանյան կայսրության և Իրանի արդիականացման փորձերը

Ներկայացնել Օսմանյան կայսրությունում   18-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև 20-րդ դարի սկզբում տեղի ունեցող իրադարձությունների ժամանակագրությունը, ամփոփել տեղի ունեցած փոփոխությունները 10 նախադասությամբ:/Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 49-51,էջ 119-122/: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք 8-րդ դասարան, դաս 12”