Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 9

images
Կ.Մարքսի զրույցը բանվորների հետ

Զանգվածային հասարակական շարժումները

Տալ «ժողովրդավարություն » հասկացության բացատրությունը: Ժողովրդավարության դերը 19-րդ դարի երկրորդ կեսից 20-րդ դարի սկզբին եվրոպական հասարակությունում:

Արհմիությունների կազմավորման պատմությունը Եվրոպայում, Հայաստանում, նրանց դերը 19-րդ դարի երկրորդ կեսից  20-րդ դարի սկզբին և ժամանակակից աշխարհում:

Պատմել բանվոր դասակարգի, նրանց պայքարի արդյունքների մասին արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլում: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 9”

Posted in Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 7-րդ դասարան, դաս 9

800px-Bologna-vista02
1088թվականին հիմնած Բոլոնիայի համալսարանը

Կրթությունը և գիտությունը /X-XIV դարերում.Եվրոպայում, Հայաստանում/

Ընդհանուր տեղեկություններ  դպրոցների մասին

Ուսումնական հաստատությունները և ուսուցանողներ

Ուսուցիչը, նրա ընտրությունը, նշանակման կարգն ու պայմանները

Դպրոցականի տարիքը Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 7-րդ դասարան, դաս 9”

Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 6-րդ դասարան,դաս 7

Հին Սպարտան և Աթենքը

greek-phalanxՔարտեզի  միջոցով գտնել Սպարտայի, Աթենքի աշխարհագրական դիրքը:

Ներկայացնել Սպարտայում հասարակական դասերը, նրանց իրավունքները:

Պատմել Սպարտայի պետական կառավարման մասին: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 6-րդ դասարան,դաս 7”

Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք ,6-րդ դասարան, դաս 7

greek-phalanxՀին Սպարտան և Աթենքը

Քարտեզի միջոցով ներկայացնել Սպարտայի աշխարհագրական դիրքը:

Ներկայացնել Սպարտայում հասարակական դասերը, իրենց իրավունքները :

Պատմել սպարտայի կառավարման համակարգի մասին: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք ,6-րդ դասարան, դաս 7”

Posted in Նախագծեր

Նոր Երևանը իր փոքրիկ պատմություններով

20190302_120235.jpgՄեր նախագծով շաբաթ օրը մի խումբ սովորողների հետ ուղևորվեցինք բացահայտելու Երևանի այս անգամ Փ. Բուզանդի անունը կրող փողոցը.Փ. Բուզանդը 4-5-րդ դարի հայ պատմագիր է ։ Ըստ Բուզանդի «Չկան բառեր և խոսքեր, որոնց ձայնը չլսվի»: Շարունակել կարդալ “Նոր Երևանը իր փոքրիկ պատմություններով”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 8

1024px-Declaration_of_Independence_(1819),_by_John_Trumbull
Ջոն Թրամբալ«Անկախության հռչակագիր»1817 թվական

Քաղաքական կյանքի զարգացումը Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում:

Տալ «քաղաքացիական հասարակություն», «կուսակցություն»«ընդհանուր ընտրական համակարգ» հասկացությունների բացատրությունը:

Համեմատել պահպանողականների և ազատականների հիմնական գաղափարները: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 8”

Posted in Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք 7-րդ դասարան, դաս 8

Անիի թագավորության անկումը:

Ներկայացրու Անիի թագավորության թուլացման պատճառները:

Հայաստանը գրավելու Բյուզանդիայի քաղաքականությունը:

Անիի թագավորության անկման պատճառները:

Գրավոր ներկայացրու Բագրատունյաց թագավորության ընթացքում կատարված իրադարձությունների ժամանակագրությունը:

Աղբյուրները ՝ Հայոց պատմություն 7-րդ դասարան ,դասագիրք, էջ 100-103, համացանց:

 

 

Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 6-րդ դասարան, դաս 6

Տիգրան_Մեծ_և_Միհրդատ_Եվպատոր
Տիգրան Մեծ և Միհրդատ Եվպատոր

Հայաստանը Հռոմի դեմ պատերազմի տարիներին

Ներկայացրու հռոմեա-հայկական պատերազմի նախադրյալները:

Համեմատել Տիգրանակերտի և Արածանիի ճակատամարտերը:

Արտաշատի պայմանագրի նշանակությունը: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 6-րդ դասարան, դաս 6”

Posted in Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 7-րդ դասարան, դաս 7

Հայ-Բագրատունիների-տերությունը-9-րդ-դարի-վերջին-և10-րդ-դարի-սկզբին-600x415Անիի թագավորության տրոհումն ու անկումը

Թվարկիր Բագրատունյաց կենտրոնացված պետության թուլացման պատճառները:

Պատմիր ենթակա թագավորությունների ստեղծման, հետևանքների  մասին: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 7-րդ դասարան, դաս 7”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 7

1-49Արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլը:

Թվարկիր արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլում  ընդհանուր ձեռքբերումները, նվաճումները:

Հիմնավորիր աշխարհի անհավասարաչափ զարգացման պատճառները: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 7”