Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 9

images
Կ.Մարքսի զրույցը բանվորների հետ

Զանգվածային հասարակական շարժումները

Տալ «ժողովրդավարություն » հասկացության բացատրությունը: Ժողովրդավարության դերը 19-րդ դարի երկրորդ կեսից 20-րդ դարի սկզբին եվրոպական հասարակությունում:

Արհմիությունների կազմավորման պատմությունը Եվրոպայում, Հայաստանում, նրանց դերը 19-րդ դարի երկրորդ կեսից  20-րդ դարի սկզբին և ժամանակակից աշխարհում:

Պատմել բանվոր դասակարգի, նրանց պայքարի արդյունքների մասին արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլում:

Ներկայացնել ուտոպիստ-սոցիալիստների հայացքները:

Բանվոր դասակարգի դերը նոր հասարակության ստեղծման գործում ըստ Կ.Մարքսի, Ֆ. Էնգելսի գաղափարախոսությամբ:Պատմությունից ներկայացրու դրվագներ դրանց իրականացման դրական , բացասական կողմերի մասին:

Հիմնավորել, կամ հերքել ԶԼՄ-ի, գործադուլի, հանրաքվեի  նպատակներին հասնելու արդյունավետության դերը 19-րդ դարի երկրորդ կեսից 20-րդ դարի սկզբին և արդի աշխարհում:

Աղբյուրները՝ Համաշխարհային պատմություն, դասագիրք 8-րդ դասարան, էջ 92-95, համացանց

Լրացուցիր աշխատանք

«Մայիսի 1-ը .տոն տատիկ,պապիկների , մայրիկ, հայրիկների հիշողությունում »— Այս աշխատանքը կատարել հարցազրույցների միջոցով, գրել նաև այդ տոնի նախապատմությունը:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s