Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 9

images
Կ.Մարքսի զրույցը բանվորների հետ

Զանգվածային հասարակական շարժումները

Տալ «ժողովրդավարություն » հասկացության բացատրությունը: Ժողովրդավարության դերը 19-րդ դարի երկրորդ կեսից 20-րդ դարի սկզբին եվրոպական հասարակությունում:

Արհմիությունների կազմավորման պատմությունը Եվրոպայում, Հայաստանում, նրանց դերը 19-րդ դարի երկրորդ կեսից  20-րդ դարի սկզբին և ժամանակակից աշխարհում:

Պատմել բանվոր դասակարգի, նրանց պայքարի արդյունքների մասին արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլում: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 9”

Posted in Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 7-րդ դասարան, դաս 9

800px-Bologna-vista02
1088թվականին հիմնած Բոլոնիայի համալսարանը

Կրթությունը և գիտությունը /X-XIV դարերում.Եվրոպայում, Հայաստանում/

Ընդհանուր տեղեկություններ  դպրոցների մասին

Ուսումնական հաստատությունները և ուսուցանողներ

Ուսուցիչը, նրա ընտրությունը, նշանակման կարգն ու պայմանները

Դպրոցականի տարիքը Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 7-րդ դասարան, դաս 9”