Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 8

1024px-Declaration_of_Independence_(1819),_by_John_Trumbull
Ջոն Թրամբալ«Անկախության հռչակագիր»1817 թվական

Քաղաքական կյանքի զարգացումը Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում:

Տալ «քաղաքացիական հասարակություն», «կուսակցություն»«ընդհանուր ընտրական համակարգ» հասկացությունների բացատրությունը:

Համեմատել պահպանողականների և ազատականների հիմնական գաղափարները: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 8”

Posted in Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք 7-րդ դասարան, դաս 8

Անիի թագավորության անկումը:

Ներկայացրու Անիի թագավորության թուլացման պատճառները:

Հայաստանը գրավելու Բյուզանդիայի քաղաքականությունը:

Անիի թագավորության անկման պատճառները:

Գրավոր ներկայացրու Բագրատունյաց թագավորության ընթացքում կատարված իրադարձությունների ժամանակագրությունը:

Աղբյուրները ՝ Հայոց պատմություն 7-րդ դասարան ,դասագիրք, էջ 100-103, համացանց: