Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 6-րդ դասարան, դաս 6

Տիգրան_Մեծ_և_Միհրդատ_Եվպատոր
Տիգրան Մեծ և Միհրդատ Եվպատոր

Հայաստանը Հռոմի դեմ պատերազմի տարիներին

Ներկայացրու հռոմեա-հայկական պատերազմի նախադրյալները:

Համեմատել Տիգրանակերտի և Արածանիի ճակատամարտերը:

Արտաշատի պայմանագրի նշանակությունը: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան,առաջադրանք, 6-րդ դասարան, դաս 6”

Posted in Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 7-րդ դասարան, դաս 7

Հայ-Բագրատունիների-տերությունը-9-րդ-դարի-վերջին-և10-րդ-դարի-սկզբին-600x415Անիի թագավորության տրոհումն ու անկումը

Թվարկիր Բագրատունյաց կենտրոնացված պետության թուլացման պատճառները:

Պատմիր ենթակա թագավորությունների ստեղծման, հետևանքների  մասին: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 7-րդ դասարան, դաս 7”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 7

1-49Արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլը:

Թվարկիր արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլում  ընդհանուր ձեռքբերումները, նվաճումները:

Հիմնավորիր աշխարհի անհավասարաչափ զարգացման պատճառները: Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երրորդ շրջան, առաջադրանք, 8-րդ դասարան, դաս 7”