Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Առաջադրանք 6-րդ դասարան, Հայոց պատմություն, հունվարի 13-27-ը

28889Գրավոր ներկայացրու Ք.ա. 6-2-րդ դարերում Հայաստանում նշանակալից իրադարձությունները,  ժամանակագրությունը:

Վերլուծել  Բեհիսթունյան արձանագրությունը:

Գրավոր ներկայացնել տաս նոր հասկացություններ, փորձել տալ դրանց բացատրությունը:

Ալեքսանդր Մակեդոնացի/ուսումնասիրություն/

  • բնութագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացուն
  • ներկայացնել նրա գործունեությունը
  • ներկայացնել, քարտեզագրել նրա աշխարհակալ տերության սահմանները
  • թվարկել  Հայաստան չարշավելու պատճառները
  • համեմատել աշխարհակալության տրոհման արդյունքում ստեղծված պետությունները
  • մեկնաբանել Ալ.Մակեդոնացու թևավոր խոսքերից մի քանիսը

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, դասագիրք, էջ 64-72, համացանց

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s