Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Առաջադրանք 6-րդ դասարան, Հայոց պատմություն 16.09-25.09.18թ.

16.09-25.09.18թ.

Հայաստանի պատմավարչական բաժանումները /դասագիրք էջ 15-17 պատմել/

http://armenianhouse.org/harutyunyan/05-heroes.html  Հայ հին վիպաշխարհ/ կարդալ Հայկի մասին/ Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք 6-րդ դասարան, Հայոց պատմություն 16.09-25.09.18թ.”

Posted in Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

Առաջադրանք , 24.09-28.09.18թ. Հայոց պատմություն 7 -րդ դասարան

Հայաստանի ռազմական ու տնտեսական հզորության վերականգնումը/ դասագիրք Էջ 14-16 պատմել/

1.Տրդատ 3-րդ Մեծ -ներքին, արտաքին քաղաքականությունը/դասագիրք էջ 14-16, օգտվել նաև համացանցից/ Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք , 24.09-28.09.18թ. Հայոց պատմություն 7 -րդ դասարան”

Posted in Առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

Առաջադրանք 24.09-28.09, Հայոց պատմություն 8-րդ դասարան

Հայոց պատմություն

1.Ազատագրական շարժումները 18-րդ դարի 30-80թվականներին/ դասագիրք էջ 21-27 , բանավոր/

2.Նադիր շահի քաղաքականության հայերի նկատմամբ ինչ հեռանկարներ ուներնման քաղականության արդյունքում/Հայոցպատմություն,դասագիրք, էջ 21-22/

http://www.historyofarmenia.am/am/Encyclopedia_of_armenian_history_Nadir_shahy_ev_hayery  Արցախի կիսանկախ հայկական իշխանությունը XVIII դարի 30-40-ական թվականներին: Նադիր շահը և հայերը: Խամսայի մելիքությունների ստեղծումը Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք 24.09-28.09, Հայոց պատմություն 8-րդ դասարան”