Posted in Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

Առաջադրանք 7-րդ դասարան

7-րդ դասարան, Հայոց պատմություն 17.09-21.09.18թ.

Դասարանական աշխատանք

Պետական կառավարման համակարգը  թեման /բանավոր Հայոց պատմության դասագիրք, 7-րդ դասարան ,Էջ 8-10/

Ներկայացնել արքունի գործակալությունները և նրանց գործառույթները /գրավոր/ Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք 7-րդ դասարան”