Posted in Առաջադրանքներ 6-րդ դասարան, Առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

Առաջադրանք 6-րդ,7-րդ դասարանների համար

3.09.2018

Նախագծային շաբաթ

1.Նախագծերի քննարկում

2.Նախագծային աշխատանքների խմբերի կազմում Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք 6-րդ,7-րդ դասարանների համար”